Kontaktinformasjon:

Daglig leder/ hovedtrener: Harald Valen